Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w projekcie!

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2022.

Prowadzisz przedsiębiorstwo, w  którym zatrudniasz do 249 pracowników? To projekt dla Ciebie!
Projekt jest skierowany do
MŚP oraz ich pracowników z sektora turystyki  (PKD N79 oraz I) z całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie do końca czerwca 2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji
w sektorze turystyki w następujących obszarach tematycznych:

           Pilot wycieczek

           Instruktor praktycznej nauki zawodu

           Animator czasu wolnego

Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia.

Wartość refundacji usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom.

Wysokość refundacji wynosi 80% kosztów usługi.

W ramach projektu, możesz otrzymać aż 16 000,00 zł brutto (wraz z wkładem własnym) wsparcia na realizację usług rozwojowych dla siebie i swoich pracowników.

TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej):
od 13.03.2020 r. od godz. 08:00 do 24.04.2019 r. do godz. 16:00.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami który jest dostępny na stronie projektu: www.kompetencjedlaturystyki.pl. w zakładce DO POBRANIA »

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji): https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

Jak skorzystać z usług rozwojowych z dofinansowaniem?

Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz zasad rekrutacji znajdują się na internetowej: www.kompetencjedlaturystyki.pl oraz pod numerem telefonu 690 311 539 oraz 506 121 017.

Może Ci się również spodoba

Translate »