Szkolenie z obsługi w języku migowym – „Dostępność dla osób z dysfunkcją słuchu – pierwszy kontakt”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach otwartego rządowego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – turystyki w 2022 roku – „Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19” , realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Zamość i Roztocze”, mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z obsługi w języku migowym – „Dostępność dla osób z dysfunkcją słuchu – pierwszy kontakt” .

Spotkania prowadzone będą w formie warsztatowej i obejmą 20 h dydaktycznych oraz dwa bloki:

 1. Blok teoretyczny:
 1. Rodzaje dysfunkcji słuchu – podstawowa terminologia
 2. Języki foniczne i wizualno-przestrzenne
 3. Język a system, różnice między PJM, a SJM
 4. Pierwszy kontakt z osobą Głuchą
 5. Dostępność dla osób Głuchych i słabosłyszących
 6. Współpraca z tłumaczem/ką języka migowego
 7. Materiały edukacyjne oraz wsparcie technologiczne.

     II.   Blok praktyczny:

 1. Podstawowe zasady gramatyczne polskiego języka migowego (PJM)
 2. Pierwszym kontakt w PJM w branży turystycznej – podstawowa leksyka
 3. Ćwiczenia praktyczne

Wszystkie osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

Prowadzące:

Barbara Cholewa – absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie obecnie pracuje w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami Akademii Górniczo Hutniczej. Natywna lektorka PJM – język migowy jest jest pierwszym językiem. Prowadzi lektoraty z języka migowego na uczelni oraz w Fundacji Grupa MIGAWKI.

Joanna Augustyniak – pedagog, tłumaczka PJM, koordynatorka dostępności współpracująca z instytucjami kultury w Krakowie. Jest założycielką i prezeską Fundacji Grupa MIGAWKI.

Fundacja Grupa MIGAWKI – zajmuje się popularyzacją polskiego języka migowego oraz działalnością na rzecz społeczności Głuchych, w tym propagowaniem jej kultury, wspieraniem oddolnej działalności aktywistycznej jej członków oraz wspomaganiem instytucji kultury w tworzeniu dostępnych wydarzeń i inicjatyw. Zespół składający się z tłumaczek, lektorek i pasjonatek PJM, realizuje te zamierzenia poprzez organizację szkoleń, dostępnych wydarzeń popularyzujących język i kulturę Głuchych oraz tworzeniem płaszczyzny włączającej członków i członkinie społeczności Głuchych do interdyscyplinarnych działań Fundacji.

Spotkania odbywać się będą w Fortecznym Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu, ul. Łukasińskiego 2E (Luneta) w Zamościu, w dwóch terminach:

– 22 – 24.04.2022 r.

– lub 13 – 15.05.2022 r.

w następujących godzinach:

– piątek – 16:30- 19:30 (4h dydaktyczne)

– sobota – 10:00 – 16:30 (8h dydaktycznych + przerwa)

– niedziela – 9:00 – 15:30 (8h dydaktycznych + przerwa).

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na dole strony.

Prosimy o czytelne wypełnienie i odesłanie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu mogą wziąć udział max. 3 osoby z jednej instytucji.

Serdecznie zapraszamy.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach otwartego rządowego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – turystyki w 2022 roku.
Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Dofinasowanie: 38 000,00, całkowita wartość: 50750,27

Może Ci się również spodoba

Translate »