Projekt Ministerstwo Sportu i Turystyki

Stowarzyszenie realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach otwartego rządowego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – turystyki w 2022 roku – „Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19” Ministerstwo Sportu i Turystyki
Rzeczypospolitej Polskiej


Dofinasowanie: 38 000,00, całkowita wartość: 50750,27


Miejscem realizacji zadania jest obszar działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”.

Grupę docelową stanowią osoby z niepełnosprawnością słuchu, osoby starsze.
Problemem grupy docelowej jest niedostosowanie obiektów turystycznych w opisywanym obszarze, a także brak kadry przystosowanej do obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu i osób starszych. Rozwiązaniem tych problemów będzie dostosowanie punktów informacji turystycznych oraz atrakcji turystycznych i obiektów muzealnych do obsługi osób z niepełnosprawnościami podczas i po pandemii COVID-19, poprzez:

  • montaż pętli indukcyjnych w punktach informacji na terenie obszaru działania
  • dystrybucja folderów
  • realizacja filmików w języku migowym
  • organizacja konferencji połączonej z wizytą studyjną w celu pokazania dostępności
    poszczególnych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych.
Translate »