Dołącz do nas

Jak dołączyć do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”?
I. Wystąpienie z pisemnym wnioskiem o przyjęcie do Zarządu LOT „Zamość i Roztocze”.
II. Zarząd LOT „Zamość i Roztocze” podejmuje na swoim najbliższym posiedzeniu decyzję o przyjęciu w poczet członków LOT w formie Uchwały Zarządu.
III. Uregulowanie opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej przyjętej Uchwałą Nr 6/2007 przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze” z dnia 29 marca 2007 roku
1. Miasto Zamość + Powiaty – 5 000 zł
2. Miasta i Gminy – 3 000 zł
3. Podmioty:
a) zatrudniające do 5 osób – 200 zł
b) zatrudniające powyżej 5 osób – 600 zł
4. Członkowie wspierający – 3 000
5. Wpisowe stanowi 50% obowiązującej danego członka składki rocznej.
Składki członkowskie płatne są do 15 lutego każdego roku
Podmiotom przyjętym w trakcie roku składka naliczana będzie kwartalnie.

Podstawowe korzyści dla członków LOT „Zamość i Roztocze”:
I. Udział w stoiskach targowych organizowanych lub współorganizowanych przez LOT „Zamość i Roztocze” na targach krajowych i zagranicznych oraz innych imprezach promocyjnych.
II. Bieżący kolportaż materiałów promocyjno-informacyjnych członków przez biuro LOT podczas różnego rodzaju imprez, konferencji, targów.
III. Udział w szkoleniach, konferencjach, debatach, spotkaniach i innych imprezach organizowanych lub współfinansowanych przez LOT.
IV. Podejmowania wspólnych akcji promocyjnych.
V. Integracja z samorządami oraz branżą turystyczną regionu.
VI. Otrzymywanie do celów promocyjnych wydawnictw LOT.
VII. Promocja internetowa w serwisie LOT (www.roztocze.org).
VIII. Promocja produktów turystycznych oraz innych wydarzeń we współpracującymi z LOT „Zamość i Roztocze” mediami.
IX. Dostęp do specjalistycznych danych dotyczących promocji i turystyki.
X. Systematyczne otrzymywanie informacji o działaniach LOT „Zamość i Roztocze”.

 

1563_deklaracja_przystapienia_do_lot

Translate »